yoram-biton

מאמרים

תוכנות מתקדמות לניהול העסק

בקלות-כפולה

הקצעת מעמ חשבונית ישראל

החל מ-1.1.2024, רשות המיסים מחייבת הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס מעל סכום 25,000 ש”ח (לא כולל מע”מ). תוכנת בקלות כפולה תומכת בהקצאת מספרי אישור: התהליך אוטומטי:
Invoicing

הקצאת מספרי חשבוניות ע”י רשות המיסים בתוכנת בקלות כפולה.

החל מ-1.1.2024, רשות המיסים מחייבת הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס מעל סכום 25,000 ש”ח (לא כולל מע”מ). תוכנת בקלות כפולה תומכת בהקצאת מספרי אישור:

 • אפשרות א’.

  • הקמה (מול רשות המיסים ), הדרכה , ותמיכה ל 6 (שישה ) חודשים . 600 ₪ + מע”מ.
  • לפרטים נוספים והתקנה: נא לפנות למחלקת ההדרכה של בקלות כפולה : 0505239471 יורם.

  • אפשרות ב’ :
   • ע”י הקמה עצמית (מול רשות המיסים) קריאה וביצוע ההנחיות באתר “בקלות כפולה”, ניתן לחסוך את העלויות. כנסו לאתר בקלות כפולה בכתובת הנ”ל.
   • אפשרות ב’.http://www.gafny.co.il/html/hakza.html

תהליך אוטומטי:

 • הפעלה אוטומטית : חובה עדכון התוכנה ל “הקצאת מספרי חשבוניות” מתוך תוכנת בקלות כפולה.
 • לשרתי רשות המיסים. https://secapp.taxes.gov.il/srRishum/main/openPage
 • הפקת חשבוניות: בעת הפקת חשבונית מעל 25,000 ש”ח(לפני מע”מ), מספר אישור יוקצה באופן אוטומטי ויופיע על גבי החשבונית.

תהליך ידני:

 • היכנסו לאתר רשות המיסים . https://secapp.taxes.gov.il/srRishum/main/openPage
 • הזנת פרטי החשבונית: מלאו את פרטי החשבונית (תאריך, מספר חשבונית, מספרי עוסק, סכום) ביישום ייעודי באתר רשות המיסים.
 • קבלת מספר אישור: לאחר הזנת פרטי החשבונית, מספר אישור יוקצה לכם.
 • הקלדת מספר האישור: הקלידו את מספר האישור בשדה ייעודי בתוכנת בקלות כפולה (בפקודת יומן ספקים) בעת רישום פקודת יומן.
 • מידע נוסף: למידע נוסף על הקצאת מספרי חשבוניות, עיינו באתר רשות המיסים:

https://secapp.taxes.gov.il/srRishum/main/openPage

 • ודאו שתוכנת בקלות כפולה מעודכנת לגרסה האחרונה.
 • גבו את נתוני תוכנת בקלות כפולה באופן קבוע.
 • התמיכה של בקלות כפולה עומדת לרשותכם ותשמח על החלטתכם .

לפרטים נוספים והתקנה:

מחלקת ההדרכה של בקלות כפולה : 0505239471 יורם. מייל : Lmc@015.net.il  .

צרו איתנו קשר

תמיד לרשותכם - יורם

שתפו:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp