yoram-biton

ניהול עמדות מכירה (קופה חכמה)

מודול ניהול עמדות מכירה בא להחליף את הקופות הרושמות בעסקים בהם יש תנועה רבה של לקוחות. ניתן לחלק את המודול לשניים:

  1. תוכנית הפעלת העמדה .
  2. תוכנית המשרד האחורי שתפקידה לנהל ולבקר את הנעשה בעמדות המכירה.

עמדות המכירה יכולות לעבוד עם מבצעים שונים, הנחות ובונוסים.

ניתן להגביל כל עמדת מכירה בפעולות שהיא מורשית לעשות.

 למשל, מתן הנחה גדולה מאחוז מסוים, מתן עודף מתשלום בשיק וכיו”ב. אפשרויות אלו ניתנות לביצוע רק בעת הקלדת סיסמת מנהל אשר לו הרשאה לבצע פעולות אלו.

ניתן לקלוט לקוחות ממועדון לקוחות באמצעות כרטיסים מגנטיים וכנ”ל גם עובדים.

כאמור, למשרד האחורי שליטה מוחלטת על הנעשה בעמדות, אישור לביצוע פעולה בעמדה ניתן לבצע מן המשרד האחורי ללא צורך להיות נוכח פיזית ליד העמדה. ניתן לדעת בכל רגע נתון את מצב המכירות והתקבולים בכל עמדה.

את העמדות ניתן לחבר למגוון של אמצעי חומרה כגון:

מכשיר P.P EMV  לקליטת כרטיסי אשראי, לקוחות ועובדים. מגירת כסף, מדפסת צרה להפקה מהירה של סרטי הדפסה, קוראי ברקוד להנפקה מהירה של פריטים ועוד.