yoram-biton

מסוף סוכנים

מסופון סוכנים

אפליקציה זו עובדת במכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד (טלפונים וטאבלטים)

אפליקציה לסוכני שטח המאפשרת קליטת הזמנות בשטח ושידורן     לתוכנת “בקלות כפולה” במשרד המרכזי

יש צורך בהפעלת תוכנת שרת המסופונים המצוי בתוכנה “בקלות כפולה:

התוכנה קולטת את נתוני הלקוחות והפריטים מהשרת ואח”כ משדרת חזרה את ההזמנות מהשטח

ניתן להעביר את ההזמנה גם במייל…