yoram-biton

הזמנת רכבים ממוחשבת לבדיקה לפני טסט שנתי.

מערכת ממוחשבת שמזמינה בעלי רכבים לבדיקה לפני טסט לפי חודש הטסט.

יתרונות:

יותר לקוחות חדשים…

יותר הכנסה….

יותר מכירות של מוצרים ואביזרים ….

תוכנה קלה וידידותית למשתמש :

ניתן להתקין תכנת הדגמה ללא כל התחייבות…

תוך חצי שעה כבר עובדים …

חובה : נייד / סמרטפון של אנדרואיד…אופציה לאייפון.

קדימה …

צרו קשר …

מקסימום זה יצליח !!!.

bit.ly/3jewrsT