Invoicing

הקצעת מעמ חשבונית ישראל

החל מ-1.1.2024, רשות המיסים מחייבת הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס מעל סכום 25,000 ש”ח (לא כולל מע”מ). תוכנת בקלות כפולה תומכת בהקצאת מספרי אישור: התהליך אוטומטי:

הקצעת מעמ חשבונית ישראל Read More »